ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 เวลา 0740 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นผู้แทน มทภ.3 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง ม.พิษณุโลก (ส่วนแยกอินโดจีน) อ.เมือง จว.พ.ล.