จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บึงสะเดา ม.10 ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการ, ข้าราชการทหาร, ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน