ให้การต้อนรับ คณะของ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 1530 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ คณะของ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.