อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 มทภ.3 มอบหมายให้ พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน ประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง อ.เมือง จว.พ.ล.