เดิน วิ่ง ปั่น เกษตรเขาฟ้า ยามเช้า

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เกษตรเขาฟ้า เพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี และพื้นที่บริเวณรอบค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยามเช้า โดยมี พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง.ผบ.พล.พัฒนา 3 ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ