สืบสานปณิธาน ตามแนวทางพระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 1330 ถึง เวลา 1545 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 / ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.แม่สาว