รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

   เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 1000 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และมอบกระเป๋า สมุด ดินสอ ขนม ให้เด็กนักเรียนพร้อมทั้งมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายภายในโครงการทหารพันธุ์ดีให้แก่บุตรหลาน