พล.พัฒนา 3 ช่วยเหลือราษฎรที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จว.พ.ล.

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64, 0900 ผบ.พลพัฒนา 3 ,ผบ.ช.3 พัน 302 และคณะ ได้ลงพื้นที่พร้อมชุดจิตอาสา เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ของนายยิ้ม จำปาสา บ้านเลขที่ 111 บ้านป่าคาย ม.2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จว.พ.ล. โดยให้การช่วยเหลือดังนี้
1.มอบสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2.จัดชุดจิตอาสาเข้ารื้อถอนบ้านที่ถูกไฟไหม้เพื่อเตรียมสร้างใหม่
3. ประสานภาคส่วนต่างๆในการจัดงบสนับสนุน
4. เตรียมการก่อสร้างบ้าน