หน่วยประสานแผนจัดการน้ำให้เป็นระบบ “ตามโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำในค่ายฯ เพื่อเป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และรับน้ำในห้วงฤดูฝนในการป้องกันน้ำท่วม”
      เมื่อ 3 ธ.ค.63 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข และ จนท.จากชลประทาน เข้าตรวจพื้นที่ และประสานแผนในการจัดทำโครงการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อทำให้ระบบการจัดการน้ำจากชลประทานที่ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำจากน้ำฝนที่ไหลมาจากเขาฟ้าในห้วงฤดูฝน ให้มีความเชื่อมโยงกันในการจัดเก็บสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบค่ายฯ และในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ