พล.พัฒนา 3 ส่งผ่านน้ำใจสู่ชาวใต้

“พล.พัฒนา 3 ส่งผ่านน้ำใจสู่ชาวใต้” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุณ รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน รวบรวมน้ำใจจากกำลังพลและครอบครัว และหน่วยขึ้นตรง พล.พัฒนา 3 ในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร จำนวน 500 ถุง อาหารแห้ง (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/ปลากระป๋อง) จำนวน 20 ลัง ส่งผ่าน ทภ.4 เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้