พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา บริเวณคลองริมเส้นทางเข้า-ออก เพื่อลดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก