ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการก่อสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.7 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จว. สุโขทัย

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติโดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด ให้ได้ตามแบบและมาตราฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาในการเบิกงบประมาณ และ สดิการของกำลังพล ระหว่างปฎิบัติงาน