พล.พัฒนา 3 สร้างภาคีเครือข่ายการทำงาน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จว.พ.ล. และ ประธานสโมสรโรตารีฯที่เดินทางมาประสานงานด้าน CSR และการประชาสัมพันธ์ โดยภารกิจแรกจะเริ่มในวันที่ 23 ต.ค. 63 นี้ หน่วยจะร่วมกับสโมสรโรตารีฯ จัดกิจกรรมแจกแว่นตาให้กับประชาชน และ การจัดชุดช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และ เครื่องไฟฟ้าเคลื่อนที่ พร้อมบริการตัดผม ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วังทอง พร้อมกันนี้ได้นำเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์(กระเป๋า) จากแม่บ้าน พล.พัฒนา 3