จัดงานเลี้ยงให้แก่ทหารกองประจำการ ร้อย นขต.พล.พัฒนา 3 ทหารปลดประจำการ

” พล.พัฒนา 3 สังสรรค์ เพื่อน พี่ น้อง เลี้ยงส่งน้อง ๆ ปลดประจำการ ”
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 จัดงานเลี้ยงให้แก่ทหารกองประจำการ ร้อย นขต.พล.พัฒนา 3 เนื่องในโอกาสที่น้องๆทหารกองประจำการที่เข้ามารับใช้ชาติด้วยความเสียสละ และจะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.63 ณ โรงเลี้ยง ร้อย บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ