กิจกรรมหน่วย

กิจกรรมหน่วยทั้งหมด

 

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3 ………………………… ...
อ่านเพิ่มเติม
มีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3 ……………..…… ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 0730 พล.ต.ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ย ...
อ่านเพิ่มเติม
แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3 ……………………………………… เมื่อวัน ...
อ่านเพิ่มเติม
สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 ……………………………….. เมื่อวันที่ 8 ต ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 พล.พัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมการ ...
อ่านเพิ่มเติม
กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 15 ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 0900 ชุดช่วยเหลือประชาช ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ ...
อ่านเพิ่มเติม
กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว ...
อ่านเพิ่มเติม
กองพลพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย …………………… ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 เวลา 1030 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 1430 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 ร่วมนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมปลูกต้ ...
อ่านเพิ่มเติม
มีแล้วแบ่งปัน มอบตะกร้าปันสุขให้ผู้ยากไร้ และมอบเค ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 0845 พล.ต. ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม
ค่ายเยาวชน พล.พัฒนา 3 ……………………..,….,.. วันที่ 6 ส ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรั ...
อ่านเพิ่มเติม