ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อ)

 

1.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยสิ้นเปลือง
2.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุฝึกพลประจำ
3.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อม
4.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมห้องน้ำ
6.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมฝ้าห้อง
7.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ สป. 3
8.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ สป.3 
9.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
10.ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
11.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก
12.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก
13.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด
14.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก 
15.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึก
16.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึก
17.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก 
18.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก 
19.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า
20.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแอร์
21.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
22.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า
23.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมห้องน้ำ
24.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมโต๊ะสำนักงาน
25.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุฝึกสิ้นเปลือง
26.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด
27.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก 
28.ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด