ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อ)

1.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมคาปาซิเตอร์แรงต่ำ.pdf
10.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกทหารใหม่-ผลัดที่-2-บก.และร้อย.บก..pdf
11.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่งช่วยฝึกทหารใหม่-เฉพาะหน้าที่-ร้อย.คม.1.pdf
12.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ-สป.3-ตั้งเครือข่ายป้องกันยาเสพติด.pdf
13.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ-สป.3-โครงการเฝ้าระวังและควบคุมยาเสพติด.pdf
14.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-จัดตั้งเครือข่ายป้องกันยาเสพติด.pdf
15.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจ.pdf
16.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประชุมติดตามงานกิจการพลเรือน.pdf
17.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานพัฒนาระบบกำลังพลสำรอง.pdf
18.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด-ศูนย์ธำรงวินัย.pdf
19.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก-ศูนย์ธำรงวินัย.pdf
2.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตะแกรงกันนก-อาคาร-บก.พล.pdf
3.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตะแกรงกันนก-บก.พล..pdf
4.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัดุทาสีบ้านพักชั้นนายพัน.pdf
5.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย.pdf
6.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน-งวดที่-1.pdf
7.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่งช่วยฝึกทหารใหม่-ผลัดที่-2-ร้อย.คม.1.pdf
8.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน.pdf
9.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกทหารใหม่-เฉพาะหน้าที่-บก.และร้อย.บก..pdf
1.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมคาปาซิเตอร์แรงต่ำ.pdf
10.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกทหารใหม่-ผลัดที่-2-บก.และร้อย.บก..pdf
11.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่งช่วยฝึกทหารใหม่-เฉพาะหน้าที่-ร้อย.คม.1.pdf
12.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ-สป.3-ตั้งเครือข่ายป้องกันยาเสพติด.pdf
13.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ-สป.3-โครงการเฝ้าระวังและควบคุมยาเสพติด.pdf
14.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-จัดตั้งเครือข่ายป้องกันยาเสพติด.pdf
15.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจ.pdf
16.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประชุมติดตามงานกิจการพลเรือน.pdf
17.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานพัฒนาระบบกำลังพลสำรอง.pdf
18.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด-ศูนย์ธำรงวินัย.pdf
19.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก-ศูนย์ธำรงวินัย.pdf
2.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุติดตะแกรงกันนก-อาคาร-บก.พล.pdf
3.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตะแกรงกันนก-บก.พล..pdf
4.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัดุทาสีบ้านพักชั้นนายพัน.pdf
5.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย.pdf
6.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน-งวดที่-1.pdf
7.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่งช่วยฝึกทหารใหม่-ผลัดที่-2-ร้อย.คม.1.pdf
8.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน.pdf
9.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกทหารใหม่-เฉพาะหน้าที่-บก.และร้อย.บก..pdf
Name Created Date Modified Date Type Size

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1