งานโครงการพระราชดำริฯ พล.พัฒนา 3

งานโครงการพระราชดำริฯ

 

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับองคมนตรี” ------------ ...
อ่านเพิ่มเติม
“ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แปกแซม” --------- ...
อ่านเพิ่มเติม
“ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.ดอยผักกูด” ------ ...
อ่านเพิ่มเติม
“ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. ตรวจเยี่ยมโคร ...
อ่านเพิ่มเติม
“ผบ.พล.พัฒนา ๓ ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แม่ตุงติง” ------ ...
อ่านเพิ่มเติม
กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 1330 ถึง เวลา 1545 พล ...
อ่านเพิ่มเติม