งานด้านกิจการพลเรือน

งานด้านกิจการพลเรือน

 

สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ ……………………………………… เ ...
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓ เมือวันที่ 10 มิ.ย. ...
อ่านเพิ่มเติม
สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 9 มิ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มี ...
อ่านเพิ่มเติม
"พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลก ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่ว ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ "มอบรัก แบ่งปัน ส ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องใ ...
อ่านเพิ่มเติม
ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พ ...
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธี “วันเจษฎา” เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 0 ...
อ่านเพิ่มเติม
มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ -------- ...
อ่านเพิ่มเติม
"ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา" เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1130 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 1030 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เวล ...
อ่านเพิ่มเติม