งานด้านกิจการพลเรือน

งานด้านกิจการพลเรือน

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 1300 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ...
อ่านเพิ่มเติม
ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3 ……………………………………… เมื่อ 14 ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ พล.พัฒนา 3 เมื่อวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ...
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมใจต้านภัยหนาว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหา ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มท ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ...
อ่านเพิ่มเติม
“โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม
มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3 ………………………… ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 0730 พล.ต.ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ย ...
อ่านเพิ่มเติม
แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3 ……………………………………… เมื่อวัน ...
อ่านเพิ่มเติม
สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 ……………………………….. เมื่อวันที่ 8 ต ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม