งานด้านการฝึก

งานด้านการฝึก

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 พล.พัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมการ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 6 พ.ค. 64 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ นขต. ได้ทำการต ...
อ่านเพิ่มเติม