งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

 

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ พล.พัฒนา 3 เมื่อวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอ ...
อ่านเพิ่มเติม
มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3 ………………………… ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ย ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วง ...
อ่านเพิ่มเติม
กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 15 ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 ร่วมนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมปลูกต้ ...
อ่านเพิ่มเติม
มีแล้วแบ่งปัน มอบตะกร้าปันสุขให้ผู้ยากไร้ และมอบเค ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรั ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมีแล้วแบ่งปัน มอบของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิก ...
อ่านเพิ่มเติม
สะพานบุญคุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม สนับสนุน"ตะกร้าปันส ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...