หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพร ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ..................................... เมื่อวันที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
“โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน” เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 1030 ผบ.พล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผล.พล.พัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอำเภอวัดโบสถ์ ส่วนราชการท้องถิ่น และคณะ ร่วมลงพื้นท ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3

 


 


******