หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 1300 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) และคณะ ร่วม ให้การต้อนร ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ............................. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 6 ...
อ่านเพิ่มเติม
ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3 ……………………………………… เมื่อ 14 ม.ค. 65 เวลา 0830 ศบภ.พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต. ทวีศัก ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยหนาว เมื่อวันที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ พล.พัฒนา 3 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ................................ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3