หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับ นายประสิทธิ์ เกตุอรุณ ............................... เมื่อวั ...
อ่านเพิ่มเติม
สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ ……………………………………… เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ ...
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓ เมือวันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 0930 น.พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล ...
อ่านเพิ่มเติม
สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ วันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต.ทวีศัก ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3