Category Archives: งานโครงการพระราชดำริฯ

ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับองคมนตรี

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับองคมนตรี”
—————————
   เมื่อ 2 – 3 ธ.ค. 64 ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ.แปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ซึ่งองคมนตรีได้มอบถุงพระราชทาน รวม 583 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็ก รวม 158 ตัวให้กับราษฎรโครงการฯ บ.แปกแซม/ดอยดำ/ห้วยแม่เกี๋ยง/ห้วยจะค่าน , กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ราษฎร, ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม/อาโวคาโด , มอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรผู้สูงอายุและผู้พิการ บ.แปกแซม จำนวน 4 ราย, เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษรของโครงการฯ และ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน
/ปลาตะเพียนทอง/ปลายี่สก/ปลาสุรต่าน ลงในบ่อเก็บน้ำ บ.แปกแซม 

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แปกแซม

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แปกแซม”
—————————
เมื่อ 2 ธ.ค. 64 เวลา 1300-1500 ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชป.โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ.แปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ ชป.โครงการฯ , ให้คำแนะนำ ข้อเน้นย้ำ ข้อห่วงใยในการปฏิบัติงาน , มอบผ้าห่มกันหนาว , ยาเวชภัณฑ์ให้กับกำลังพล และพบปะผู้นำชุมชนและราษฎร บ.แปกแซม 

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.ดอยผักกูด

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.ดอยผักกูด”
———————————
   เมื่อ 1 ธ.ค. 64 เวลา 1030-1200 ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชป.โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ดอยผักกูด (หย่อม บ.ดอยผีลู) หมู่ 9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ ชป.โครงการฯ, ให้คำแนะนำ ข้อเน้นย้ำ ข้อห่วงใยในการปฏิบัติงาน, มอบผ้าห่มกันหนาว , เสื้อกันหนาว และยาเวชภัณฑ์ให้กับกำลังพล , มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 14 ผืน และเสื้อกันหนาว 50 ชุดให้กับราษฎร และ เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจกาแฟ บ.ดอยผักกูด 

ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.แม่ตุงติง

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ผอ.ศปร. ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.แม่ตุงติง”
——————————
   เมื่อ 30 พ.ย. 64 เวลา 1425 – 1525 ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.แม่ตุงติง หมู่ 5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จว.ช.ม. ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้คณะได้รับทราบ , เยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของกลุ่มศิลปาชีพในโครงการ และ พบปะหารือกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี หน.ส่วนราชการให้การต้อนรับ 

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แม่ตุงติง

“ผบ.พล.พัฒนา ๓ ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แม่ตุงติง”
——————————
   เมื่อ 30 พ.ย. 64 เวลา 1300 – 1400  ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชป.โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.แม่ตุงติง หมู่ 5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จว.ช.ม. ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ ชป.โครงการฯ , ให้คำแนะนำ ข้อเน้นย้ำ ข้อห่วงใยในการปฏิบัติงานและ มอบผ้าห่มกันหนาว,ยาเวชภัณฑ์ให้กับกำลังพล 

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน

   กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการฯ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงและติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ประกอบไปด้วย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 โครงการ และ จังหวัดตาก 1 โครงการ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลติดตั้งถังกักเก็บน้ำให้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้แล้ว จำนวน 140 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 ครั้งนี้ เกิดจากการที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการดังกล่าว นั้น คณะได้มีข้อห้วงใยแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำน้ำฝนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยต่อรางน้ำฝนจากหลังคาบ้านเก็บลงสู่ถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่ได้จากน้ำฝนนี้จะเป็นกองหนุนเป็นน้ำต้นทุนที่จะได้เก็บไว้ใช้ในยามมีปัญหาต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือราษฎรในปัญหาเรื่องภัยแล้งของกองทัพบก

สืบสานปณิธาน ตามแนวทางพระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 1330 ถึง เวลา 1545 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 / ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.แม่สาว

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1