Category Archives: งานด้านกิจการพลเรือน

ผบ.พล.พัฒนา 3 พา คณะนนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยนำ้ป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 65 คณะอาจารย์ รร.จปร. ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน กองพลพัฒนาที่ 3 และงานโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ในโอกาสนี้ พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้กรุณามอบข้อคิดเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่หน่วยต่อไป พร้อมกันนี้หน่วยได้จัดให้คณะ นนร. เข้าพื้นที่ ปฏิบัติงานจริงในการเข้าช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พิษณุโลก

   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1500 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พิษณุโลก ได้นำเรือกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (เจสกี) เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดค้าง เส้นทางจราจรทางบกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนที่ติดข้างดำรงชีวิตอยู่ ได้จำนวน 15 ครัวเรือน และได้นำกำลังพล(ช.พัน.302) เข้าทำความสะอาด บ้านที่ประสบอุทกภัยนำ้หลากเพิ่มเติม

จิตอาสาพัฒนา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล. 

   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงแปลงเกษตรของโรงเรียน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ มอบข้าวสาร จำนวน 15 ถุง, ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค, ขนมโดนัท จำนวน 60 ชิ้น, และน้ำอัดลม จำนวน 60 กระป๋อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และได้รับการสนับสนุนตุ๊กตา จำนวน 60 ตัว จาก ผศ.ดร. อรปะภา กุมมะกาญจนะ เพื่อฝึกพัฒนาการให้นักเรียน ณ รร.บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล. 

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคุ่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2565

   เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 เวลา 1000 คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคุ่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย รายละ 5,000 บาท ยอดเงิน จำนวน 25,000 บาท ณ บ้านพักกำลังพล นายสิบ ช.3 

12 ส.ค. 65 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 0700 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

11 ส.ค. 65 แจกโดนัท น้ำอัดลม รร.ป่าไม้อุทิศ 6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน 3 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้เดินทางเป็นประธานพิธีมอบถนน คสล. และ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ รร.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยการจัดกิจกรรมฯ 

11 ส.ค. 65 แจกโดนัท น้ำอัดลม รร.บ้านซำเตย

 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน 3 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง โดยการจัดกิจกรรมฯ ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และสนับสนุนอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง, ไอศกรีม จำนวน 4 ปั่น, เครื่องดื่มเป๊ปซี่ จำนวน 192 กระป๋อง และโดนัท จำนวน 288 ชิ้น 

วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 135 ปี

   เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 135 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีศิษย์เก่าและนายทหารสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่อเนื่องจากการพิธีถวายราชสดุดีฯ มีจำนวน 4 กิจกรรม ซึ่ง พล.พัฒนา 3 ได้รับมอบหมาย จาก ทภ.3 ให้ พล.พัฒนา 3 ดำเนินกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

   เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ รร.ป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. และเมื่อเวลา 1030 ได้เดินทางร่วมกับนายอำเภอวังทอง ไปมอบบ้านให้กับ น.ส. ปราณี เทศทาบ บ้านเลขที่ 266 ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วะงทอง จว.พ.ล. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 70 พรรษา 28 ก.ค. 65 โดยร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยทหารในพื้นที่, รพ.วังทอง, อบต.แก่งโสภา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งในการนี้ อำเภอวังทองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านการแพทย์, ทำบัตรประชาชน, การแจกเครื่องใช้สิ่งของอุปโภค บริโภค ในส่วนของ ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่, ชุดช่างตัดผม และรถครัวสนาม บริการให้กับประชาชที่มาร่วมกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1