Category Archives: งานด้านกำลังพล

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

    เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 0845 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และกำลังพล จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

   เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ. สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 69 พรรษา 28 ก.ค. 64 ณ บริเวณสระน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะทางทั้งหมด 1500 เมตร มีกำลังพลร่วมพิธี 30 คน อ.เมือง จว.พ.ล. 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64

   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 64
   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 

– พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

–  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

– พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

กิจกรรม Back To School

   เมื่อ 27 พ.ค.64 เวลา 0830 – 1100 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ,พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล และกิจกรรม “ back to school “ มีรายละเอียดดังนี้
1.จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่กำลังพล บก.พล.พัฒนา 3 และ ร้อย.นขต.พล.พัฒนา 3 จำนวน 200 ชุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่กำลังพลและครอบครัว
2.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรกำลังพล พล.พัฒนา 3 , ช.3 และ ช.3 พัน.302 รวมทั้งหมด 411 ทุน รวมเป็นเงิน 889,900 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในห้วงเปิดภาคเรียน
3.กิจกรรม “back to school”โดยการจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในราคาถูก และให้บุตรกำลังพล โดยสามารถผ่อนจ่ายกับหน่วยเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในห้วงเปิดภาคเรียน

มอบเงินเพื่อสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 1330 คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯมอบเงินเพื่อสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ณ บ้านพัก กำลังพล ช.3 ค่ายสมด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมิอง จว.พ.ล.

อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 มทภ.3 มอบหมายให้ พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน ประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง อ.เมือง จว.พ.ล.

รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

   เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 1000 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และมอบกระเป๋า สมุด ดินสอ ขนม ให้เด็กนักเรียนพร้อมทั้งมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายภายในโครงการทหารพันธุ์ดีให้แก่บุตรหลาน

พล.พัฒนา 3 ส่งผ่านน้ำใจสู่ชาวใต้

“พล.พัฒนา 3 ส่งผ่านน้ำใจสู่ชาวใต้” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุณ รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน รวบรวมน้ำใจจากกำลังพลและครอบครัว และหน่วยขึ้นตรง พล.พัฒนา 3 ในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร จำนวน 500 ถุง อาหารแห้ง (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/ปลากระป๋อง) จำนวน 20 ลัง ส่งผ่าน ทภ.4 เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัมนาที่ 3 ตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 2/63

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านสวัสดิการต่างๆ​ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ​ ในการนี้​ได้พาญาติทหารใหม่เยี่ยมชมโรงนอน,โรงประกอบเลี้ยง และหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เพื่อให้ได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของน้องๆทหารใหม่ฯ ณ ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ​ โดย​มียอดทหารใหม่​ผลัดที่​ 2/63​ จำนวน​ 103 นาย

พบปะเยี่ยมเยียน นายธีรพัฒน์ แจ้งกระสัน และครอบครัว ก่อนที่จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63

“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ”

   เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสธ.พล.พัฒนา3 เป็นผู้แทน พบปะเยี่ยมเยียน นายธีรพัฒน์ แจ้งกระสัน และครอบครัว ก่อนที่จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.3 พัน.302 ณ บ้านเลขที่ 143/6 ม.1 บ.บ้านหนองไม้กอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา, ยายและน้อง รวม 4 คน  ในการนี้ได้พบปะพูดคุยแนะนำแนวทางเตรียมตัวเข้ารับการฝึกพร้อมทั้งตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มอบข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูปและยารักษาโรค เพื่อใช้ภายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1