Category Archives: งานจิตอาสา

ศบภ.พล.พัฒนา 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง จว.พ.ล. วันที่ 27 ก.ย. 65

 เมื่อ 27 ก.ย. 65 เวลา 1330  “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นครไทย จว.พ.ล.”
   

   พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา ๓ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในพื้นที่ อ.นครไทย ได้นำกำลังพลเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหัวร้อง และ หมู่ 13 บ้านใหม่แสนสุข ต.นครไทย อ.นครไทย จว.พ.ล. โดยการช่วยเหลือในการกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำ ขนย้ายสิ่งของ และแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัวเรือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศบภ.พล.พัฒนา 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง จว.พ.ล. วันที่ 26 ก.ย. 65

เมื่อ 26 ก.ย. 65เวลา 1330  “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นครไทย จว.พ.ล.”

       พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทอง ส่วนราชการในพื้นที่ อ.วังทอง ได้นำกำลังพลเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยการช่วยเหลือในการ ขนย้ายสิ่งของ กรอกกระสอบทราย และแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 20 ครัวเรือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พิษณุโลก

   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1500 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จว.พิษณุโลก ได้นำเรือกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (เจสกี) เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดค้าง เส้นทางจราจรทางบกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนที่ติดข้างดำรงชีวิตอยู่ ได้จำนวน 15 ครัวเรือน และได้นำกำลังพล(ช.พัน.302) เข้าทำความสะอาด บ้านที่ประสบอุทกภัยนำ้หลากเพิ่มเติม

จิตอาสาพัฒนา และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล. 

   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงแปลงเกษตรของโรงเรียน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ มอบข้าวสาร จำนวน 15 ถุง, ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค, ขนมโดนัท จำนวน 60 ชิ้น, และน้ำอัดลม จำนวน 60 กระป๋อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และได้รับการสนับสนุนตุ๊กตา จำนวน 60 ตัว จาก ผศ.ดร. อรปะภา กุมมะกาญจนะ เพื่อฝึกพัฒนาการให้นักเรียน ณ รร.บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล. 

11 ส.ค. 65 แจกโดนัท น้ำอัดลม รร.ป่าไม้อุทิศ 6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน 3 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้เดินทางเป็นประธานพิธีมอบถนน คสล. และ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ รร.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยการจัดกิจกรรมฯ 

11 ส.ค. 65 แจกโดนัท น้ำอัดลม รร.บ้านซำเตย

 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน 3 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง โดยการจัดกิจกรรมฯ ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และสนับสนุนอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง, ไอศกรีม จำนวน 4 ปั่น, เครื่องดื่มเป๊ปซี่ จำนวน 192 กระป๋อง และโดนัท จำนวน 288 ชิ้น 

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

   เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ รร.ป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. และเมื่อเวลา 1030 ได้เดินทางร่วมกับนายอำเภอวังทอง ไปมอบบ้านให้กับ น.ส. ปราณี เทศทาบ บ้านเลขที่ 266 ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วะงทอง จว.พ.ล. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 70 พรรษา 28 ก.ค. 65 โดยร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยทหารในพื้นที่, รพ.วังทอง, อบต.แก่งโสภา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งในการนี้ อำเภอวังทองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านการแพทย์, ทำบัตรประชาชน, การแจกเครื่องใช้สิ่งของอุปโภค บริโภค ในส่วนของ ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่, ชุดช่างตัดผม และรถครัวสนาม บริการให้กับประชาชที่มาร่วมกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เมื่อวันที่ วันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบงพล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพล และประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 65 ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการปลูก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้เศรษฐกิจ, ไม้สวยงาม และไม้กินได้ รวมทั้งสิ้น 5,492 ต้น

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี
——————————
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ร่วมกับเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พ.ล. ร่วมพัฒนาขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในพื้นที่ คลองอีโอ่ง – คลองสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อให้ลำคลองสะอาด รองรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยพล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1