เดริเวอรี่ ทหารพันธุ์ดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบแจกฟรี

“เราคือทหารพันธุ์ดี”

……………………………………….
   พล.พัฒนา 3 ขอสรุปผลการจัดทหารพันธุ์ดีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆที่เข้าดำเนินการ 3 กิจกรรมคือ
1.การนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี และที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติม ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีเป้าหมายในการแจกจ่ายคือ ผู้ที่ต้องถูกกักตัว 14 วัน และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผบกระทบ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งบางรายนั้น เมื่อได้พบกับ จนท. ถึงกับหลั่งน้ำตา
2.ได้เข้าไปช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(มะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 300 กก.)จากชาวบ้านที่ไม่สามารถส่งขายที่ตลาดได้ในห้วงนี้(จนต้องปล่อยให้เน่าเสีย) และหน่วยได้นำผลผลิตนั้นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรายอื่นได้อีก
3.ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการลงไปแจกจ่าย พร้อมทั้งจัดชุดทหารพันธุ์ดี(เดริเวอรี่)ลงไปช่วยชาวบ้านปลูกผักไว้รับประทานเอง”ในลักษณะตู้กับข้าวข้างบ้าน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พึ่งพาตนเอง และหากผลผลิตมีมากพอก็จะได้แจกจ่ายให้ครอบครัวอื่นอีกด้วยเป็นการสร้างนิสัยในสังคมที่รู้จักการให้ และแบ่งเบาภาระของส่วนราชการ

11 views

You may also like

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1