Archives

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กด้อยโอกาส

 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอำเภอวัดโบสถ์ ส่วนราชการท้องถิ่น และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดช่างกองพลพัฒนาที่ 3 ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. ณัฐนันท์ เนียมประเสริฐ บ้านเลขที่ 40 ม.8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และกำลังใจจากต่างแดน (ประเทศญี่ปุ่น) คุณ นก เพชรบูรณ์ มอบทุนการศึกษา และเครื่องนอน ตู้ เพื่อเป็นทุนให้น้องดำเนินชีวิต

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   เมื่อ 28 ก.ค.64 เวลา 1200-1530 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านพักอาศัยในเขต อ.นครไทย จำนวน 15 ครอบครัว และ อ.ชาติตระการ จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมทั้งได้ส่งกำลังพลเข้าช่วยยกของ และ ทำความสะอาดบ้านของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือน

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบถังกักเก็บน้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากจำนวน 140 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 กล่าวว่า กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่พื้นที่โครงการฯ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงและติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ประกอบไปด้วย พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 โครงการ และ จังหวัดตาก 1 โครงการ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลติดตั้งถังกักเก็บน้ำให้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้แล้ว จำนวน 140 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองพลพัฒนาที่ 3 ครั้งนี้ เกิดจากการที่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการดังกล่าว นั้น คณะได้มีข้อห้วงใยแก่ราษฎรในพื้นที่ เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำน้ำฝนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยต่อรางน้ำฝนจากหลังคาบ้านเก็บลงสู่ถังเก็บน้ำ ซึ่งน้ำที่ได้จากน้ำฝนนี้จะเป็นกองหนุนเป็นน้ำต้นทุนที่จะได้เก็บไว้ใช้ในยามมีปัญหาต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือราษฎรในปัญหาเรื่องภัยแล้งของกองทัพบก

เดริเวอรี่ ทหารพันธุ์ดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบแจกฟรี

“เราคือทหารพันธุ์ดี”

……………………………………….
   พล.พัฒนา 3 ขอสรุปผลการจัดทหารพันธุ์ดีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆที่เข้าดำเนินการ 3 กิจกรรมคือ
1.การนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี และที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติม ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีเป้าหมายในการแจกจ่ายคือ ผู้ที่ต้องถูกกักตัว 14 วัน และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผบกระทบ ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งบางรายนั้น เมื่อได้พบกับ จนท. ถึงกับหลั่งน้ำตา
2.ได้เข้าไปช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(มะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 300 กก.)จากชาวบ้านที่ไม่สามารถส่งขายที่ตลาดได้ในห้วงนี้(จนต้องปล่อยให้เน่าเสีย) และหน่วยได้นำผลผลิตนั้นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรายอื่นได้อีก
3.ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการลงไปแจกจ่าย พร้อมทั้งจัดชุดทหารพันธุ์ดี(เดริเวอรี่)ลงไปช่วยชาวบ้านปลูกผักไว้รับประทานเอง”ในลักษณะตู้กับข้าวข้างบ้าน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พึ่งพาตนเอง และหากผลผลิตมีมากพอก็จะได้แจกจ่ายให้ครอบครัวอื่นอีกด้วยเป็นการสร้างนิสัยในสังคมที่รู้จักการให้ และแบ่งเบาภาระของส่วนราชการ

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” 23 ก.พ. 63

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ส่วนราชการใน จังหวัดพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษ โดย กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นหน่วยจัดกิจกรรม เพื่อพบปะหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.

พล.พัฒนา 3 กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองอ้ายเป้า

ห้วงวันที่ 5-22 พ.ย. 63 พล.พัฒนา 3 โดย ช.พัน.302 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองอ้ายเป้า เขตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีผักตบชวาและวัชพืชเป็นจำนวนมาก จึงทำให้กีดขวางการระบายของน้ำ และทำให้น้ำเน่าเสีย และเมื่อดำเนินการแล้ว ทำให้สภาพคลองมีความสะอาดและดูสวยงามมากขึ้น 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1