หน้าแรก


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

“พล.พัฒนา 3 ส่งผ่านน้ำใจสู่ชาวใต้” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 พล.พัฒนา 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ประชาชน และ นักเรียน ในพื้นที่ ร่วม ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยประสานแผนจัดการน้ำให้เป็นระบบ "ตามโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำในค่ายฯ เพื่อเป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ใ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 1430 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าช่วยเหลือเกษตรที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
"เราจะไม่ทอดทิ้งคุณ ” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ ร่ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลปฏิบัติงา ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เข้าตรวจเ ...
อ่านเพิ่มเติม
ดูแลเสนา “เราจะไม่ทอดทิ้งคนของเรา จะเร่งซ่อมบ้านให้เสร็จโดยเร็ว” พล.พัฒนา 3 ช่วยเหลือบ้าน พลทหารที่ถ ...
อ่านเพิ่มเติม
“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ ...
อ่านเพิ่มเติม
" พล.พัฒนา 3 สังสรรค์ เพื่อน พี่ น้อง เลี้ยงส่งน้อง ๆ ปลดประจำการ " เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 18.0 ...
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

******