ผบ.พล.พัฒนา 3 พา คณะนนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70 ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยนำ้ป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 65 คณะอาจารย์ รร.จปร. ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน กองพลพัฒนาที่ 3 และงานโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ในโอกาสนี้ พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้กรุณามอบข้อคิดเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่หน่วยต่อไป พร้อมกันนี้หน่วยได้จัดให้คณะ นนร. เข้าพื้นที่ ปฏิบัติงานจริงในการเข้าช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1