ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคุ่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2565

   เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 เวลา 1000 คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคุ่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย รายละ 5,000 บาท ยอดเงิน จำนวน 25,000 บาท ณ บ้านพักกำลังพล นายสิบ ช.3 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1