วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 135 ปี

   เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 135 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีศิษย์เก่าและนายทหารสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่อเนื่องจากการพิธีถวายราชสดุดีฯ มีจำนวน 4 กิจกรรม ซึ่ง พล.พัฒนา 3 ได้รับมอบหมาย จาก ทภ.3 ให้ พล.พัฒนา 3 ดำเนินกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1