รับมอบสิ่งของบริจาคจากวัดวังพิกุลพิกุลวราราม ข้าวสาร จำนวน 200 ชุด

   เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมเป็นประธานในพิธี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมทั้งร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค จากวัดวังพิกุลพิกุลวราราม เป็นข้าวสาร จำนวน 200 ชุด (ขนาด 5 กก.) ให้กับหน่วย เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่อื่นใน จว.พ.ล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1