ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 ณ ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ 3 โดยมี คณะครู นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนวังทองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1