สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ พื้นที่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ
………………………………………
   เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมนายอำเภอวังทอง สื่อมวลชน ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง แจกจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ ม.๙ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 8 ราย และประมาณการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา สนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 สำรวจประมาณการถนนของโรงเรียนที่ชำรุด พร้อมมอบเสื้อ คณะ (วปอ.61) สนับสนุนให้นักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1