กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เมื่อวันที่ วันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบงพล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพล และประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 65 ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการปลูก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้เศรษฐกิจ, ไม้สวยงาม และไม้กินได้ รวมทั้งสิ้น 5,492 ต้น

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1