พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

    เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ รวมถึงส่วนราชการท้องถิ่น เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงบ้าน มอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ. สุวิมล ฉัตรเมืองปัก อายุ 13 ปี ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พ.ล. เเละ ด.ญ.ฐิตินันท์ ทองมั่น อายุ 13 ปี บ.แก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล. เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จว.พ.ล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1