พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

“พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง”
…………………………………….
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 1130 พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ ร้านช่างนัยอลูมิเนียม เดินทางเข้าพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหล้ง(จากไฟฟ้าลัดวงจร) โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเเละ อปุกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดกิฬา เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ.กิตติมา วรรณยะลา ชั้น ป.1 เเละ ด.ช.ธนาธิป เอี่ยมโซ้ ชั้น ป.3 ของ รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ และได้เข้ามอบ วงกบประตูหน้าต่างให้บ้านทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เช่นเดียวกัน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1