กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”
…………………………………………….
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนายอำเภอวังทอง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่…..วังทอง” เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ของ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการในท้องที่, ผู้นำชุมชน ต.หนองพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.
โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ ดังนี้
1. ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 100 ถุง
2. นำ้ดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1