จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้

     จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
…………………………………………
     เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสา 904 รุ่น 5/62 เป็นผู้แทน ผอ.ศอ.จิตอาสาพระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1