มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

  มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

————————————

   เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 1000 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 , คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด ทบ. งวดที่ 17 ห้วง ก.ค. – ธ.ค. 64 จำนวน 4 ราย รายละ 3,000 บาท ยอดเงิน จำนวน 12,000 บาท และ ถุงยังชีพ ณ บ้านพักกำลังพล นายสิบ ช.3 ดังนี้

1.ด.ช.กนกพล ไกรวิสม บุตรของ จ.ส.อ.อำนวย ไกรวิสม สังกัด พล.พัฒนา 3
2.นาย สรยุทธ ขยัน บุตรของ จ.ส.อ.สัญญา ขยัน สังกัด ช.3
3.นาย นครินทร์ เมืองพรวน บุตรของ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน สังกัด ช.3 พัน.๓๐๒
4.ด.ญ.ภาวินี แจ้วิสอน บุตรของ จ.ส.อ.เสรี แจ้วิสอน สังกัด ช.3 พัน.302 

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1