ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ร.ร.บ้านบึงราชนก

  “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid-19 จำนวน10 ครัวเรือนและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงราชนก ม.6 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีรายการมอบ ดังนี้
 1. ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง
 2. เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
 3. น้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค
 4.นม 10 กล่อง(1กล่องมี12 กล่อง)

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1