ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านซำเตย

   เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 1030 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค นำไปมอบให้กับนักเรียน และ โรงเรียนบ้านซำเตย ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีรายการสิ่งของ ดังนี้
  -​ ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง
  -​ เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
  – น้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค
  -​ จักรยาน ทภ.3 จำนวน 4 คัน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1