มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 1400 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะคึก ม.6 ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” โดยมีรายการมอบ ดังนี้
 1. ข้าวสาร จำนวน 30 ถุง
 2. เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
 3. น้ำเปล่า จำนวน 30 แพ็ค

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1