ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 1330 พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสธ พล.พัฒนา 3 ได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ดังนี้
นาย จรัญ พูลท้วม บ้านเลขที่ 16 หมู่ 4 หนองน้ำสร้าง ต.นครไทย อ.นครไทย เเละ นางสมศรี นิลสนธิ 136 ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1