ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พล.พัฒนา 3

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พล.พัฒนา 3

              เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ ได้เดินทางเข้าพื้นที่ มอบอุปกรณ์การศึกษา และของใช้อุปโภค บริโภค ให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาศ ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โดยได้ มอบน้ำส้มดีโด้ ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน จักรยาน ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” – Army PR Center ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทัพบกมีความห่วงใยเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา โดยได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพรม จำนวน 3 คน
1. เด็กชายไกรสิทธิ์ คงวังทอง ชั้น ป.4
2. เด็กหญิงดวงรัตน์ คงวังทอง ชั้น ป.3
3. เด็กหญิงดวงดารัตน์ คงวังทอง ชั้น ป.3
ซึ่งทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน หลังจากการลงพื้นที่ พบว่าอาศัยอยู่กับบิดาเพียงลำพัง เนื่องจากบิดากับมารดาแยกทางกัน บิดาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว และบ้านที่พักอาศัยนั้นเป็นบ้านญาติที่ให้พักอาศัยเพียงชั่วคราว สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง ห้องสุขาไม่ถูกสุขลักษณะ จึงได้สนับสนุน อิฐ จำนวน 600 ก้อน เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพื่อให้ความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1