ผอ.สปร.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

ผอ.สปร.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี   

 

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.จิรเดช กมลเพ็ชร ผอ.สปร.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1