ส่งมอบบ้าน พล.พัฒนา 3

ส่งมอบบ้าน พล.พัฒนา 3

    เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 เวลา 0900 ผบ.พล.พัฒนา ๓ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับครอบครัวของ นาง เชื่อม พิมพ์บุญ บ้านเลขที่ 383 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จว.พ.ล. ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพรับจ้างกรอกดินรายวัน ปัจจุบันหย่าร้างกับสามี บ้านเรือนชำรุด ผบ.พล.พัฒนา 3 จึงได้กรุณาสั่งการให้หน่วย ดำเนินการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีความแข็งแรง คงทน มีคุณภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พ.ย. 65 ทั้งนี้ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ดังกล่าว จำนวน 23 ผืน 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1