ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3

ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3
………………………………………
   เมื่อ 14 ม.ค. 65 เวลา 0830 ศบภ.พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 85 ผืน และถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่ อ.นครไทย อ.ชาติตระการจว.พ.ล. ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1