ร่วมใจต้านภัยหนาว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 3

ร่วมใจต้านภัยหนาว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 3 เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
…………………………………..
   เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้รับการสนับสนุน ผ้าห่มกันหนาว จากคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 ผืนเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่รับผิดชอบ ของ พล.พัฒนา 3 อีกทั้งยังได้ร่วมเดินทางไปมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 10 ถุง กับ ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 20 ผืน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่มวลชนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จว.พ.ล. เเละ นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60 ผืน เดินทางไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จว.พ.ล. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1