ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แปกแซม

“ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยม ชป.ฯ บ.แปกแซม”
—————————
เมื่อ 2 ธ.ค. 64 เวลา 1300-1500 ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 โดย พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ชป.โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ.แปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ ชป.โครงการฯ , ให้คำแนะนำ ข้อเน้นย้ำ ข้อห่วงใยในการปฏิบัติงาน , มอบผ้าห่มกันหนาว , ยาเวชภัณฑ์ให้กับกำลังพล และพบปะผู้นำชุมชนและราษฎร บ.แปกแซม 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1